[1]
J. Wojnowska-Radzińska, „Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy”, 10.14746/rpeis, t. 79, nr 1, s. 59-71, mar. 2017.