[1]
M. Byczyk, „Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 259a”, 10.14746/rpeis, t. 79, nr 1, s. 73–84, mar. 2017.