[1]
T. Gadkowski, „Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, red. Piotr Skubiszewski, Janusz Stańczyk”, 10.14746/rpeis, t. 79, nr 1, s. 265-268, mar. 2017.