[1]
S. Pawłowski, „Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zakres uspołecznienia procesów planowania przestrzennego”, 10.14746/rpeis, t. 77, nr 1, s. 203–217, sty. 2015.