Brzozowski, Wojciech. „Stopniowalność Naruszeń Konstytucji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 4, grudzień 2017, s. 5-17, doi:10.14746/rpeis.2017.79.4.1.