Smolak, Marek. „Kultura władzy I Kultura Uzasadniania W ujęciu Davida Dyzenhausa Jako Kategorie Analizy Proponowanych Zmian W Ustawie O Sądzie Najwyższym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 4, grudzień 2017, s. 19-30, doi:10.14746/rpeis.2017.79.4.2.