Banach, Wiesław. „Kulturowe Bariery W kształtowaniu Postaw prospołecznych wśród uczestników życia Gospodarczego W Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 4, grudzień 2017, s. 305-12, doi:10.14746/rpeis.2017.79.4.23.