Hendrykowski, M. „Teleologia Autorstwa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 77, nr 2, styczeń 2015, s. 27-34, doi:10.14746/rpeis.2015.77.2.2.