Mrożek, Jakub. „Problem konstytucyjności Art. 68 Ustawy O Emeryturach I Rentach Z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych W kontekście Kontynuacji Nauki Na Studiach Doktoranckich”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 4, grudzień 2017, s. 135-47, doi:10.14746/rpeis.2017.79.4.11.