Bonczkowski, Michał. „O Normie Parametrycznej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 79, nr 4, grudzień 2017, s. 149-62, doi:10.14746/rpeis.2017.79.4.12.