Tischner, A. „Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 77, nr 2, styczeń 2015, s. 121-37, doi:10.14746/rpeis.2015.77.2.9.