Kępiński, J. „Czy Znak Towarowy może Być Utworem?”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 77, nr 2, styczeń 2015, s. 177-91, doi:10.14746/rpeis.2015.77.2.12.