Sokołowska, D. „Pojęcie I Postacie Utworu Naukowego W świetle Prawa Autorskiego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 2, styczeń 2015, s. 75-89, doi:10.14746/rpeis.2015.77.2.6.