Lewandowski, K. „Duch Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych – 20 Lat Ulatniania Się”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 77, nr 2, styczeń 2015, s. 277-86, doi:10.14746/rpeis.2015.77.2.19.