Łączkowski, Wojciech. „Trójpodział władz a Dobro wspólne”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 80, nr 1, marzec 2018, s. 33-38, doi:10.14746/rpeis.2018.80.1.4.