Florczak-Wątor, M. „Konstytucja Jako źródło obowiązków państwa W Stosunku Do Obywatela”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 80, nr 1, marzec 2018, s. 119-31, doi:10.14746/rpeis.2018.80.1.11.