Urbaniak, K. „Wybory Jako Demokratyczny sposób Kreowania organów władzy Publicznej a Dobro wspólne”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 80, nr 1, marzec 2018, s. 151-67, doi:10.14746/rpeis.2018.80.1.13.