Gerecka-Żołyńska, A. „Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw Przeciwko Dobrom Kulturalnym popełnionych W Okresie Konfliktu Zbrojnego Jako Element międzynarodowej Ochrony światowego Dziedzictwa Kulturalnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 80, nr 1, marzec 2018, s. 255-67, doi:10.14746/rpeis.2018.80.1.20.