Wolska, G. „Społeczna odpowiedzialność Biznesu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 80, nr 1, marzec 2018, s. 301-10, doi:10.14746/rpeis.2018.80.1.23.