Wierzchosławski, Rafał Paweł. „Odpowiedzialność Uczelni Za kształtowanie Postaw Obywatelskich studentów”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 80, nr 1, marzec 2018, s. 339-54, doi:10.14746/rpeis.2018.80.1.26.