Wojnowska-Radzińska, J. „Prawo Cudzoziemca Do odwołania W Procedurze Wydaleniowej W świetle Konwencji O Ochronie Praw człowieka I Podstawowych wolności”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 75, nr 3, listopad 2018, s. 21-34, doi:10.14746/rpeis.2013.75.3.2.