Kamiński, B., i F. Ng. „Kryzys Euro a Handel Zagraniczny krajów Unii Europejskiej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 75, nr 3, listopad 2018, s. 139-62, doi:10.14746/rpeis.2013.75.3.11.