Drozdowski, R. „Wokół sporów O Przestrzeń Miejską”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 75, nr 3, listopad 2018, s. 185-6, doi:10.14746/rpeis.2013.75.3.13.