Rudnicki, M., i K. Sobieraj. „Skuteczność Prawa Administracyjnego Na przykładzie Regulacji Z Zakresu międzynarodowego Przemieszczania odpadów”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 75, nr 2, listopad 2018, s. 15-28, doi:10.14746/rpeis.2013.75.2.2.