Filipowicz, E. „Ocena Reakcji stóp Zwrotu Akcji Wybranych spółek Na Zmiany Stopy Referencyjnej Z Wykorzystaniem Warunkowej Analizy Zdarzeń”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 75, nr 2, listopad 2018, s. 187-00, doi:10.14746/rpeis.2013.75.2.14.