Korytowska, A. „GRANICE SWOBODY KSZTAŁTOWANIA TREŚCI UKŁADU ZBIOROWEGO A DOPUSZCZALNOŚĆ UZGODNIENIA PRZEZ STRONY DALSZEGO OBOWIĄZYWANIA UKŁADU PO JEGO ROZWIĄZANIU”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 75, nr 1, listopad 2018, s. 83-93, doi:10.14746/rpeis.2013.75.1.6.