Hryniewicz, E. „OBOWIĄZEK PRACY NA CELE SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KARY KRYMINALNEJ”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 75, nr 1, listopad 2018, s. 105-17, doi:10.14746/rpeis.2013.75.1.8.