Dworek, J. „ADAM CZERNIAK, TOMASZ DOŁĘGOWSKI, JACENTY SIEWIERSKI, RELIGIE ŚWIATOWE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH, OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011, SS. 234.”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 75, nr 1, listopad 2018, s. 295-7, doi:10.14746/rpeis.2013.75.1.21.