Wieciech, T. „NORMATYWNY WYMIAR BRYTYJSKIEJ KONSTYTUCJI”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 74, nr 2, listopad 2018, s. 19-32, doi:10.14746/rpeis.2012.74.2.2.