Redakcyjny, K. „Wprowadzenie”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 74, nr 3, listopad 2018, s. 5-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16306.