Drozdowski, R. „SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ – DOBRZE BRZMIĄCY POSTULAT POLITYKI SPOŁECZNEJ, Z KTÓRYM MA ONA CORAZ WIĘCEJ KŁOPOTÓW”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 74, nr 3, listopad 2018, s. 7-19, doi:10.14746/rpeis.2012.74.3.1.