Krajewski, M. „GENERACJE RZECZY”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 74, nr 3, listopad 2018, s. 91-103, doi:10.14746/rpeis.2012.74.3.5.