Ostojski, P. „PODSTAWA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W PRAWIE NIEMIECKIM I POLSKIM”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 74, nr 4, listopad 2018, s. 65-76, doi:10.14746/rpeis.2012.74.4.6.