Kosiński, E., i D. Wojtczak. „PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 74, nr 4, listopad 2018, s. 107-22, doi:10.14746/rpeis.2012.74.4.9.