Winecki, J. „EWOLUCJA SZWEDZKIEGO MODELU GOSPODARKI”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 74, nr 4, listopad 2018, s. 123-47, doi:10.14746/rpeis.2012.74.4.10.