Osińska, M. „ZASTOSOWANIE METODY CCR-DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 74, nr 4, listopad 2018, s. 181-0, doi:10.14746/rpeis.2012.74.4.13.