Smolak, M. „Aksjologiczne założenia Stosowania Dyrektyw wykładni celowościowej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 1, styczeń 2014, s. 5-12, doi:10.14746/rpeis.2014.76.1.1.