Cora, Łukasz. „Ponowienie czynności Dowodowej W Polskim Procesie Karnym (aspekty Teoretyczne I Prakseologiczne)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 80, nr 4, grudzień 2018, s. 197-08, doi:10.14746/rpeis.2018.80.4.15.