Wróblewski, B. P. „Radykalne Uproszczenie Prawa Podatkowego W ujęciu Paula Kirchhofa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 1, styczeń 2014, s. 91-104, doi:10.14746/rpeis.2014.76.1.8.