Lach, D. E. „Refundacja leków a równy dostęp Do świadczeń Opieki Zdrowotnej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 1, styczeń 2014, s. 119-31, doi:10.14746/rpeis.2014.76.1.10.