Wiśniewska, D., i M. Wiśniewski. „Tendencje W zarządzaniu długiem samorządowym W Polsce Na Podstawie Wieloletnich Prognoz Finansowych Jednostek samorządu Terytorialnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 1, styczeń 2014, s. 175-93, doi:10.14746/rpeis.2014.76.1.14.