Kotlarska-Michalska, A. „Strategie działania W starzejącym Się społeczeństwie. Tezy I Rekomendacje, Red. Barbara Szatur-Jaworska”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 1, styczeń 2014, s. 290-5, doi:10.14746/rpeis.2014.76.1.24.