Wałęsa, Lech. „Koniec Transformacji Systemowej – Czas Na złoty Wiek Polski”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 76, nr 2, styczeń 2014, s. 11-14, doi:10.14746/rpeis.2014.76.2.2.