Kuźniar, Roman. „Wyzwania Dla Polski – 25 Lat Po Odzyskaniu suwerenności”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 76, nr 2, styczeń 2014, s. 43-54, doi:10.14746/rpeis.2014.76.2.5.