Łaszkiewicz, Krzysztof Hubert. „Zmiany stosunków własnościowych W Polsce Po Roku 1989”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 76, nr 2, styczeń 2014, s. 55-75, doi:10.14746/rpeis.2014.76.2.6.