Lipowicz, I. „Stan Ochrony Praw człowieka Z Perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 2, styczeń 2014, s. 125-42, doi:10.14746/rpeis.2014.76.2.10.