Suchocka, Hanna. „W Poszukiwaniu Modelu Ustrojowego Prokuratury (w świetle Prac Komisji Rady Europy «Demokracja Poprzez Prawo»)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 76, nr 2, styczeń 2014, s. 161-74, doi:10.14746/rpeis.2014.76.2.12.