Balcerowicz, Leszek. „Polski Wymiar sprawiedliwości Z Punktu Widzenia Ekonomii Instytucjonalnej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 76, nr 2, styczeń 2014, s. 175-90, doi:10.14746/rpeis.2014.76.2.13.