Budzinowski, R. „Zagadnienia funkcjonalności Prawa Rolnego: Między Europeizacją a lokalnością”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 76, nr 2, styczeń 2014, s. 245-57, doi:10.14746/rpeis.2014.76.2.18.