Sokołowski, T. „Podzielność świadczenia W Umowie O Roboty Budowlane”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, T. 76, nr 3, styczeń 2014, s. 51-63, doi:10.14746/rpeis.2014.76.3.4.